قره داغ سسی
اخبار و رویداده ای منطقه شهرستان اهر, شهرستان کلیبر - شهرستان ورزقان - شهرستان خدافرین و...

 
تاريخ : ۹۰/۰۳/۰۹
 

جنگل های قلعه درسی کلیبر

آبشار های کوچک در قلعه درسی کلیبر

جنگل در قلعه درسی کلیبر (جنگل های قره داغ)

arasbaran

ابشار ی در قلعه درسی

قلعه درسی

آبشاری کوچک در قلعه درسی

طبیعت قلعه درسیارسال توسط yashar

اسلایدر